ZA HRANICE KOZMETICKÝCH SALÓNOV

Ošetrujúce masáže ICOONE prinášajú neprekonateľné výsledky v liečbe celulitídy, lokalizovaných tukových usadenín, omladzovania pokožky a zvyšovania pružnosti tkaniva.

TRI PROCESY NARAZ

1. DRENÁŽ

-REFLEXNÉ PÔSOBENIE SYMPATICKÉHO SYSTÉMU 

-PÔSOBENIE NA KRVNÉ KAPILÁRY

-PÔSOBENIE NA LYMFATICKÝ SYSTÉM

-DRENÁŽ VNUTROBUNEČNÝCH PRIESTOROV 

2.SPEVŇOVANIE

-STIMULÁCIA MECHANORECEPTOROV NASLEDOVANÁ SEKRÉCIOU ELASTINU A KOLAGÉNU
-STIMULÁCIA FIBROPLASTOV

3.REMODELÁCIA  

-STIMULÁCIA LIPOLÝZY


Roboderm® je zdokonalením vákuové technológie a jediným systémom, ktorý dokáže reprodukovať dvojručné manuálnu masáž. v skutočnosti umožňuje trojitý sací povrch lepší pohyb hlavíc, takže operátor nemusí silno tlačiť aplikátor oboma rukami. Týmto spôsobom je možné používať obe ruky súčasne k vytváraniu stimulácia, ktorá je prirodzenejšia pre zákazníka a menej namáhavá pre operátora. Pole mikroskopických otvorov Micro Alveoli na povrchu valčekov tiež umožňuje hlbšie a účinnejšie stimulácie : Multi Micro alveolar Stimulation(MMAS).

Nedávny vedecký výskum štruktúry a mobility spojivového tkaniva viedol k vytvoreniu novej technológie pre stimuláciu tkaniva pokožky a kolagénu. Princíp systému icoone® je založený na hlbokom pochopení spojivového tkaniva a zrodil sa z posledných objavov vykonaných prof. Guimberteauem na štruktúre kože. Telo je odjakživa považované za súbor rôznych funkčných prvkov. V dnešnej dobe je telo považované za živú trvalú hmotu, ktorej funkčná jednotkou je MIKROVAKUOLA. Všetky tkanivá v tele sú spojené spojiovým tkanivom. Spojivové tkanivo pozostáva z fibrilárnych zväzkov siahajúcich do všetkých smerov, ktoré vymedzujú interfibrilární priestor nazývaný mikrovakuola. Mikrovakuola je funkčnou jednotkou kože. Jej kolagénová štruktúra je zložená z vlákien, ktorá sa rozdeľujú, expandujú, redukujú a kĺžu jedno po druhom. Napätie a tlaky sú distribuované vo všetkých smeroch. Systém MultiMikro Alveolárna Stimulácia (M.M.A.S.) dokonale pôsobí na mikrovakuoly v podkoží. Táto inovatívna kombinácia ponúka jemnú, ale účinnú stimuláciu kože v liečbe rôznych druhov nedostatkov.